Über uns

Verleger: Dr. Giuseppe Zambon

Telefon: +49 69 779223
Telefax: +49 69 773054
E-Mail: zambon@zambon.net 

 

 

Mitarbeiterin: Katja Fischer

Telefon: +49 69 779223
Telefax: +49 69 773054
E-Mail: k.fischer@zambon-verlag.de

 

 

Mitarbeiter: Fabio Biasio

Telefon: +49 
Telefax: +49 
E-Mail: fabiobiasio8@gmail.com

 

 

Marketing, Übersetzungen, Lektorat: Ronald Koch

Telefon: +49 69 97789602
Telefax: +49 
E-Mail: marketing@zambonverlag.de

 

 

Mitarbeiterin: Victoria Knopp

Telefon: +49 69 779223
Telefax: +49 69 773054
E-Mail: v.knopp@zambon.net
Zuletzt angesehen