Engels


Friedrich Engels- Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm
" Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" Anti-Dühring'in üç bölümünden
oluşmaktadır. Paul Lafague'in isteği üzerine Engels'in Anti-Dühring'in bazı
bölümlerini biraraya getirerek ve bazı eklemeler yaparak hazırladığı kitap,
ilk kez Fransızca olarak, Socialisme utopique et socialisme scientifique,
adı ile 1880'de Paris'te yayınlanmışrtır. Fransızca ilk baskısında
yayınlanan önsöz Marx tarafından kaleme alınmıştır. Engels, Almanca ilk
baskısında (1882) ve ikinci baskıya(1891)birer önsöz yazdı. 1892'de ilk
İngilizce baskısına yazdığı ünlü önsöz. Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel
Sosyalizm" bütünleyen bir " Giriş"olarak benimsendi(.)
Elinizdeki küçük kitap, aslında daha büyük bir bütünün bir parçasıdır.
Berlin üniversitesinde Privat-Dozent olan Dr. E. Dühring, aşağı yukarı
1875'te, artık sosyalist olduğunu birdenbire ve pek gürültülü bir biçimde
açıkladı ve Alman kamuoyuna ayrıntılı bir sosyalist teori ile birlikte,
toplumun yeniden örgütlenmesi için eksiksiz bir uygulama planı sundu. Bunun
doğal sonucu olarak, öncellerine çattı; ve Mar'a olanca öfkesiyle
saldırarak, hepsinden çok onur verdi (.)
ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası ).: xxx-x-xxxxx-xxx-2
Fiyatı : 4.00 EUR

Ja, auch diese Webseite verwendet Cookies. We use cookies to give you the best possible experience. questo sito usa cookie anche di terze parti